Skip to main content

Dla szkółDla szkół

Dla szkół

Zajęcia, z założenia, nie mają charakteru uzupełniającego wiedzę szkolną, natomiast mają na celu przybliżenie ciekawych problemów z fizyki klasycznej i współczesnej, w formule typowej dla dydaktyki uprawianej w szkołach wyższych.

Ćwiczenia

Nr ćwiczenia  Nr 
stanowiska
 Nazwa ćwiczenia 
1. wszystkie Metody pomiarowe i opracowania wyników w laboratorium fizyki.
3. A-21, A-22,
A-31, A-32
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła różnicowego. Wahadło matematyczne.
10. D-1, D-2,
D-3, D-4
Pomiar długości fal elektromagnetycznych metodami interferencyjnymi.
19 A-1, A-2,
A-3, A-4
Prawo Archimedesa. Laminarny przepływ cieczy. Wyznaczanie współczynnika lepkości.
20. A-13, A-14,
A-15, A-16
Badanie własności magnetycznych ciał stałych. Wyznaczanie temperatury Curie.
30. C-1, C-2,
C-3, C-4
Badanie odbicia światła od powierzchni dielektryków.
34. C-5, C-6,
C-7, C-8
Wyznaczanie dyspersji optycznej pryzmatu metodą pomiaru kąta najmniejszego odchylenia. 
47. G-1, G-2, G-3, G-4 Badanie rozszerzalności termicznej ciał stałych. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej.