Skip to main content

Dla szkółDla szkół

Dla szkół

Zajęcia, z założenia, nie mają charakteru uzupełniającego wiedzę szkolną, natomiast mają na celu przybliżenie ciekawych problemów z fizyki klasycznej i współczesnej, w formule typowej dla dydaktyki uprawianej w szkołach wyższych.